reuzenstern - Sterna caspia

Engels: Caspian tern                    Duits: Raubseeschwalbe  

♪ roep      ♫ zang     5D Mark IV      1/4000 sec.      F6.3       840 mm      iso 500

11-8-19 Oostpolder.


5D Mark III      1/4000 sec.      F6.3       840 mm      iso 500

25-8-17 Oostpolder.

 
5D Mark III      1/4000 sec.      F8       700 mm      iso 800

24-8-13 Onnerpolder.5D Mark III      1/4000 sec.      F8       700 mm      iso 800

24-8-13 Onnerpolder.
naar de volgende soort        terug naar het soortenoverzicht